دی ۲۸, ۱۳۹۶

عوامل موفقیت و شکست در خوانندگی

مصاحبه الیاس شرافتی – مدیر موسسه غزل هنر در مورد عوامل شکست و یا موفقیت در خوانندگی