نوامبر 27, 2017
وان بند

تولد گروه وان Band

این گروه در مسیر اخذ مجوز و تولید کلیپ و نماهنگ و همچنین اجرای کنسرت قرار دارند که پیش بینی می شود اولین اجرای این گروه […]